foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Eilinis laikas


Sausio 17 d. II eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

276823
ŠiandienŠiandien53
Šią savaitęŠią savaitę1203
Šį mėnesįŠį mėnesį4187
VisoViso276823
3.239.233.139
US

„Malonėmis apdovanotoji“, „Malonės pilnoji“ – tai pats gražiausias Marijos vardas, kurį jai suteikė pats Dievas, sakydamas, kad ji visiems laikams yra mylima, išrinkta, kad priimtų brangiausią dovaną – Jėzų, įsikūnijusią Dievo meilę.

Šiandien, gruodžio 8 d., švenčiame vieną gražiausių ir populiariausių Mergelės Marijos švenčių – Nekaltąjį Prasidėjimą. Marija ne tik nė karto nenusidėjo, bet ir buvo apsaugota nuo  gimtosios nuodėmės. Jai buvo skirta būti Išganytojo Motina.

Šią dieną mūsų parapijos klebonas kun. Vilius Sikorskas švenčia savo kunigystės šventimų dieną, melskime Švč Mergelės Marijos malonių ir lydėkime jį savo maldomis.

  Viešpatie Jėzau,
esantis Švenčiausiame Sakramente,
ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo
kuniguose, padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
būtų vien Tavo žodžiai, o jų gyvenimas - 
tikrasis Tavo gyvenimo atspindys.
 
Padaryk, kad jie būtų vyrai,
kurie kalba Dievui tautos vardu,
o Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegul jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
kaip ji to prašo.
 
Padaryk juos šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais
visiems darydami gera.
 
Padaryk,
kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės
atspindys ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.
 
Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
visą gyvenimą Tave lydėjusi,
visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.

 

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2021 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija