foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Adventas

Lapkričio 29 d. I Advento sekmadienis
Švč. Sakramento adoracija - 10 val.
Šv. Mišios - 11 val.
Popiežiaus intencija - kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

263073
ŠiandienŠiandien129
Šią savaitęŠią savaitę1822
Šį mėnesįŠį mėnesį7590
VisoViso263073
18.213.192.104
US

 

 
Kviečiame parapijos vaikus ir jaunuolius
ruoštis
Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams

 

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks
2020 m. spalio 11 d., sekmadienį.

Susitikimą pradėsime malda šv. Mišiose 11 val.
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje,
po jų – susitikimas Bažnyčioje.
 
Pirmajai Komunijai ruošiame vaikus nuo IV klasės.
Sutvirtinimo sakramentui – jaunuolius nuo 13 metų amžiaus.


 1933 m. rugsėjo 3 d. buvo pašventinta

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia,
įrengta rekonstruotuose grafų Tiškevičių dvaro rūmuose.
Poreikis pastatyti bažnyčią atsirado dar 1925 metais,
įkūrus Išlaužo parapiją.

 Bažnyčios gimtadienio Šv. Mišių akimirkas galite rasti --> čia,
video --> čia

                           

Išlaužo parapija nuo pat jos įkūrimo pradžios didžiavosi ponios Sofijos Smetonienės dovanotu tikro krištolo sietynu. Tai buvo besikuriančios bažnyčios didžioji puošmena. Man pradėjus klebonauti šioje parapijoje parapijiečiai ne kartą reiškė savo nuoskaudas ir dalinosi prisiminimais: prieš 30 metų garsusis sietynas dingo pradėjus jį restauruoti.

Šiandiena, Dangaus Tėvui laiminant, galime drąsiai sakyti, kad pavyko atstatyti šią parapijos istorinę įžymybę; užbaigiant pagrindinius bažnyčios vidaus ir vargonų restauracijos darbus, įsigijome dar didesnį ir iškilmingesnį itališką, gryno krištolo ir alpako metalo ("naujojo sidabro") lydinio sietyną. Padėkos Mišiose ir koncerto metu bei Žolinėje rinkliavos buvo skirtos šio sietyno finansavimui. Surinkome daugiau nei 2/3 reikiamos sumos, visiems aukojusiems nuoširdžiausiai dėkoju ir žemai lenkiu galvą. 

Te šis gražuolis sietynas mums kiekvieną kartą primena apaštalo Pauliaus paraginimą, pasakytą Efezo tikintiesiems:

„Pabusk, kuris miegi,
     kelkis iš numirusių,
     ir apšvies tave Kristus“
, Ef 5, 14.

VIDEO:
* Sietyno kelionė - https://youtu.be/Lt-IDtcOMU0
* Saulės žaismas - https://youtu.be/H8mR5hKfPe8
* Kilimas į dangų - https://youtu.be/FH5FnRe_oFM
Daugiau FB: https://www.facebook.com/islauzo.parapija.7                                                                                                   
                                                                                          Klebonas kun. Vilius Sikorskas


2020 m. rugpjūčio 16 d. sekmadienio Šv. Mišiose dėkojome Dangaus Tėvui, kad suteikė mums dovaną - savo širdimi ir rankomis, gerumu ir meile, konkrečiu dosnumu ir malda įspausti Gyvenimo pėdsaką į Išlaužo Dievo namų prikėlimą. Nuoširdžiausiai dėkojame Dievui už nuostabius parapijos žmones, svečius maldininkus, draugus ir rėmėjus, ir turime tvirtą tikėjimą, kad Dangaus angelai, surašę visus gerus darbus į Gyvenimo knygą, teiks visiems gausią dangišką palaimą.

Popietėje vyko iškilmingas vargonų muzikos koncertas, Išlaužo vargonai po daugybės metų tylos ir dulkių paslapties, pusantrų metų restauracijos atgijo vieno iš garsiausių Lietuvos vargonininkų dr. Balio Vaitkaus profesionaliu griežimu. Klausytojus užbūrė maestro prof. Petras Vyšniauskas, sielą džiugino styginių ansamblis „Cordae David“ (I smuikas - Jurgita Gelūnaitė-Tervydienė, II smuikas - Renata Surkienė) ir maestro Povilas Padleckis. Koncerto pabaigoje klausytojai stovėdami klausėsi prof. P. Vyšniausko sakraliosios „Improvizacijos“ ir dr. B. Vaitkaus atliekamos J. S. Bacho „Tokatos  ir fugos d-moll“ ir juos palydėjo nenumaldomais plojimais.
Koncerto pradžioje, nuskambėjus didingam Charles-Marie Widoro „Popiežiškajam maršui“ Išlaužo parapijos klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas iškilmingai palaimino vargonus.
Dalinamės gausiomis renginio akimirkomis naujai sukurtoje parapijos Facebook paskyroje.

 
Žolinės iškilmėje, dalyvaujant gausiam svečių maldininkų būriui 19 vaikų priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Tai antroji Pirmosios Komunijos vaikų grupė.
Kviečiame pasidžiaugti šventės akimirkomis Kauno Sakralinės muzikos mokyklos Facebook paskyroje.

Tarp visų Kristaus mokinių yra vienas asmuo, kuris juo sekė ypatingai: tai Jo Motina, pagimdžiusi jį žmogiškuoju kūnu, gyvenusi drauge su juo kasdienybėje, melsdavusi kartu su juo ir, svarbiausia, stovėjusi drauge su juo Kryžiaus papėdėje.
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė (Žolinė) skelbia, kad Kristus, nelaukdamas savo galutinio atėjimo, panoro suvienyti savo Motiną Mariją su savo šlove. Jis tai įvykdė tuoj pat po Marijos mirties, neleisdamas jos kūnui sugesti ir paimdamas jį į Dievo šlovę. Šią tikėjimo tiesą Bažnyčia švenčia nuo seniausių laikų, o ypač iškilmingai nuo tada, kai popiežius Pijus XII 1950 m. Švč. Mergelės Marijos Ėmimą į dangų paskelbė katalikų tikėjimo dogma.
Iš Marijos Bažnyčia pirmą kartą priėmė Kristų. Iš jos Bažnyčia visados priima Kristų. Per kiekvieną Eucharistiją Jėzus ateina pas mus su savo kūnu, „gimusiu iš Mergelės Marijos”.
Per Mariją Dievas norėjo parodyti, koks didis yra Kristaus įvykdytas atpirkimas, kokia šlovė laukia jam visiškai atsiveriančio kūrinio. Būdama apimta šlovės Marija mums rodo kelią, kaip ją pasiekti. Tai kelias, kuriame ryškiai matomi du ženklai: tikėjimas ir nuolankumas.
Tam, kad Dievas ir mumyse galėtų nuveikti „didžių dalykų”, kad galėtų vesti mus į galutinę šlovę, kurioje yra Marija, mums taip pat būtina remtis į šias abi „atramas”: tikėjimą ir nuolankumą.
Kiekvienas mūsų galime artintis prie jos, sekdami jos klusnumu ir atvirumu Dievui. Galime melsti jos: „Padidink mūsų tikėjimą, mokyk mus nuolankumo gyvenant pagal tėvišką Dievo valią.“

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija