foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas

Antradieniais - penktadieniais - 09.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

Eilinis laikas

SAUSIO 26 d. (sekmadienis)
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geri valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą

Klebonas

Klebonas - kun. dr. Vilius Sikorskas

El. paštas: islauzob@gmail.com

Tel. nr. 8 611 511 23

Lankytojai

186524
ŠiandienŠiandien49
Šią savaitęŠią savaitę49
Šį mėnesįŠį mėnesį4103
VisoViso186524
34.229.131.116
US

Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas (Que soy era Immaculada Councepciou), taip kalbėjo Mergelė Marija, apreikšdama save jaunai kukliai mergaitei šv. Bernadetai Lurde 1858 metais.

Per savą gyvenimą Marija buvo pašaukta sąmoningai ir laisvai susitapatinti su ta malonės pilnatve, kuria ji buvo apdovanota nuo prasidėjimo. 1854 m. popiežius Pijus IX paskelbė, kad Marija dėl Dievo Avinėlio numatytos velykinės aukos buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės savo prasidėjimo akimirką. Šventoji Dvasia apšvietė Bažnyčią ir jai padėjo aiškiau suvokti, iš kokios šaknies, iš kokios sėklos kilo Mergelės Marijos neprilygstamas šventumas. Dievo plane Nekaltasis Prasidėjimas turėjo paruošti Mariją, kad ji galėtų atlikti savo misiją kaip Kristaus ir mūsų motina.

Dievas išskirtiniu būdu dovanojo Marijai naujosios Kristaus atpirkimo malonės pilnatvę. Per Apreiškimą Marija iš angelo Gabrieliaus išgirdo, kad ji yra apdovanota malonės pilnatve ir pašaukta tapti Mesijo motina. Marija sutiko, sakydama savo „fiat“, savo „taip“, ir nuo to akimirkos ji gyveno ne sau, bet Sūnui. Savo globa ir užtarimu Marija nuolat mus guodžia ir drąsina. Ji yra tarsi didelis medis, pasodintas Viešpaties gailestingumo dirvoje. Tikėjimas mus moko, kad visa tai kyla iš jos Nekaltojo Prasidėjimo šaltinio.

Mes, kaip Marija esame pašaukti dėkingai priimti išganymo malonę ir atsiliepti į ją visu savo gyvenimu, kad galėtume tapti kitiems Dievo gailestingumo įrankiais.

Gruodžio 8 d. melskime Švč. Mergelės Marijos malonių mūsų parapijos klebonui kun. Viliui  Sikorskui, mininčiam  kunigystės šventimų metines.

Tegul nestinga jam Dangaus palaimos kunigiškame kelyje.

O Jėzau, Amžinasis Aukščiausiasis Kunige paslėpk ir saugok savo Švenčiausioje Širdyje visus kunigus. Išlaikyk be dėmės jų pateptas rankas, kuriomis jie kasdien liečia Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas, kuriomis jie geria tavo Brangiausiąjį Kraują. Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme, tyras ir laisvas nuo žemės purvo. Tegul dega Tavo meile ir telieka Tau ištikimi. Saugok juos nuo sugedusio pasaulio. Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis. Palaimink jų darbus gausiu derliumi, o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen.

 

  

  
Gruodžio 2 d. vakarą Išlaužo žmonės: dideli ir maži, skubėjo prie klebonijos, kur pirmą kartą miestelio istorijoje buvo įžiebta didžiausia krašto Kalėdų eglė.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie savo idėjomis, palaikymu ir rankomis padėjo puošti eglę bei sukurti puikią ir jaukią šventę miestelėnams, o ypač dėkoju seniūnui Tomui Skrupskui, Kristinai ir Tautvydui Žukauskams, Tadui Keturakiui, Gratui Baranauskui, Kęstučiui Grabauskui, Remigijui Kemežiui.

Tegul besitęsiantis Adventas neša Jums tikėjimo viltį, o kelias pro prakartėlę lai primena, kad mūsų Viešpats visada šalia, net tada, kai regis esame vieni.

kun. Vilius

          

Vos prasidėjus Adventui pirmieji Prienų rajone eglę įžiebė išlaužiškiai, surengę įspūdingą Šv. Kalėdų laukimo šventę „Betliejaus žvaigždė“.

Pagrindinė Išlaužo seniūnijos eglė auga prie Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios klebonijos. Manoma, kad ji sodinta dar klebono Vytauto Gurevičiaus. Ši eglė gali būti ir rekordininkė – aukščiausia kalėdinė eglė rajone, mat jos aukštis - apie 23 metrus ir ji matoma net iš Šaltupio, Rutkiškių, Gražučių, Pakumprio, Čiudiškių kaimų.

 „Mūsų seniūnija pati gražiausia, o mūsų eglė – pati aukščiausia“, - juokavo Išlaužo klebonas Vilius Sikorskas. 

Jis papasakojo, kad jau pernai jam kilo mintis papuošti čia pat vietoje augančią eglę, o ne nukirstą ir atvežtą. Tam pritarė ir seniūnas, ir bendruomenė, o puošti eglę ir įrengti prakartėlę padėjo didelis būrys žmonių. Jau planuojama, kad  per kitų metų Kalėdas, sužibs ne tik ši, dar paaugusi eglė, bet ir Išlaužo parkų medžiai.

„Linkiu, kad mūsų laukimas būtų gražus, o Kalėdos kiekvienam į namus atneštų daug šeimos šilumos,  pasitikėjimo, sveikatos ir turtingų metų“, - prieš šventindamas prakartėlę ir eglę kalbėjo klebonas.

Gausų susirinkusių būrį sveikino ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, ir Išlaužo seniūnas Tomas Skrupskas.

Buvo padėkota tiems, kurie daugiausiai prisidėjo puošiant eglę ir sukuriant šventinę nuotaiką. Seniūno padėkos įteiktos Išlaužo klebonui V. Sikorskui, UAB „Kesberta“ vadovui Kęstučiui Grabauskui bei jauniems seniūnijos ūkininkams Tautvydui Žukauskui ir Tadui Keturakiui.

Šventėje koncertavo Išlaužo pagrindinės mokyklos ansamblis, vadovaujamas mokytojos Aldonos Armonienės, Išlaužo laisvalaikio salės vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ausmos Sakalauskaitės, ir muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ dalyvė Neringa Garmuvienė.

Karšta kakava vaišino Išlaužo kaimų bendruomenė.

Šventė baigėsi fejerverku, kurį bendruomenei padovanojo Gražučių seniūnaitis Tautvydas Žukauskas.

Laima Duobienė, Nemuno krašto laikraštis „Naujasis Gėlupis“

 

Adventas – vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas. Bažnyčia šiuo laikotarpiu kviečia:

* Rasti laiko dažniau sustoti Dievo akivaizdoje.
* Atsisakyti ko nors (betikslio televizijos žiūrėjimo ar naršymo internete), kad laiko tam užtektų.
* Studijuoti Dievo Žodį ir apmąstykime Įsikūnijimo – Dievo tapimo žmogumi – slėpinį.
* Permąstyti savo gyvenimą.
* Susigrąžinti viltį, kad Dievas atnaujins pasaulį – Jis mūsų niekada neapleidžia, ir ateis tokia diena, kai nušluostys kiekvieną mūsų ašarą.
* Atsisakyti ko nors, kad naujai patirtume, jog esame apdovanoti.
* Tuo, ką turime, dosniai pasidalykime su stokojančiuoju.

Pirmąjį Advento sekmadienį bažnyčiose uždegama Adventų vainiko pirmoji žvakė. Keturios vainiko žvakės žymi keturis advento sekmadienius. Trys violetinės žvakės reiškia maldą, atgailą ir pasninką, kurie praktikuojami per adventą ir gavėnią. Su pažadėto Išganytojo lūkesčiu mes laukiame savo „tamsoje“, kaip žmonija laukė iki Kristaus gimimo ir kaip mes visi nekantraudami laukiame Jo pažadėto antrojo atėjimo. Rožinė žvakė reiškia džiaugsmą, kurį Dievo įsikūnijimas atnešė žmonijai. Ji įžiebiama trečiąjį sekmadienį. Kartais vainikas turi ir penktąją, baltos spalvos žvakę, kuri simbolizuoja Kristų ir yra įžiebiama per Kūčias.
Advento žvakės pabrėžia tamsos ir šviesos kontrastą. Biblijoje Kristus vadinamas „pasaulio šviesa", o žmogų apgaubusi nuodėmės tamsa. Per adventą mes laukiame Kristaus atėjimo. Su kiekvienos žvakės įžiebimu išsisklaido vis daugiau tamsos, nes Jo atėjimo laikas artėja.

Ateinantis gyventi tarp mūsų Dieve, prašome Tavo malonės nusimesti tamsos darbus, apsiginkluoti šviesos ginklais. Tegu Ramybės Kunigaikščio atėjimas karo ir naikinimo ginklus paverčia taikos ir klestėjimo įrankiais.

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija