foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas

Antradieniais - penktadieniais - 09.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

Eilinis laikas

LIEPOS 28 d.
XVII eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežius Pranciškus prašo šį mėnesį melstis už tuos, kurie užtikrina itin svarbią teisingumo funkciją kiekvienoje visuomenėje, – už teisėjus, advokatus, prokurorus ir kitus teisingumo sektoriaus darbuotojus

Klebonas

Klebonas - kun. dr. Vilius Sikorskas

El. paštas: islauzob@gmail.com

Tel. nr. 8 611 511 23

Lankytojai

159505
ŠiandienŠiandien12
Šią savaitęŠią savaitę223
Šį mėnesįŠį mėnesį3273
VisoViso159505
3.81.73.233
US

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Kristaus mistinis kūnas – Bažnyčia nuolat kviečia tikinčiuosius pažvelgti į savo širdį, pasitikrinti, kiek ten meilės, pasiaukojimo, gailestingumo bei tarnystės dvasios Dievui ir artimiesiems. Tobuliausia žmogaus širdis – tai mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus širdis. Minių minios sekė paskui Jėzų. Žmonės, kurie turėjo laimės jį pažinti, su Juo bendrauti, tuoj Jį pamildavo ir palikę namus, šeimas, darbą sekdavo Jėzų, ieškojo susitikimo su Juo. Apie tai liudija visos keturios Evangelijos.

Kas taip traukė žmones prie Jėzaus? Atsakymas vienas – Jėzaus širdyje liepsnojanti neišpasakyta meilė žmonėms. Vaikščiodamas po Galilėjos, Samarijos, Tyro bei kitų sričių kaimus ir miestus, Jis ne tik mokė ir skelbė Gerąją Naujieną, bet gydė ligonius, išvarinėjo demonus, šluostė ašaras našlėms. Jėzus kiekvienam rasdavo paguodžiantį, nuraminantį žodį, suteikdavo gražesnio ir prasmingesnio gyvenimo viltį.

Jėzus ir šiandien dovanoja mums savo meilę. Jis yra mūsų gyvenimas. Švč. Jėzaus Širdies šventė kviečia mus eiti pas Jėzų, atverti savo širdį, kad gautume daugiau meilės, be paliovos trykštančios iš Jo širdies. Pasistiprinę Jo meile, mes turime ir Jam savo meilę įrodyti darbais. Kad įrodytume meilę Dievui, turime dėl Jo gyventi, dėl Jo dirbti, dėl Jo numirti, visur laikytis Jo įsakymų. Mylėti Jėzų – tai vykdyti Jo įsakymą: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Mylėti taip, kaip Jėzus mus mylėjo – pasiaukojamai, nesitikint atlygio, atleidžiant įžeidimus ir skriaudas.

Birželio mėnesį giedokime Švč. Jėzaus širdies litaniją ir nuoširdžiai melskimės. Negalintiems birželinių pamaldų atvykti į bažnyčią dera jas atlikinėti namie, prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo.

 

Kviečiame prisiminti festivalio akimirkas peržvelgiant nuotraukas ir klausantis vaikų ir jaunimo giesmių (VIDEO)