I ADVENTO SEKMADIENIS, lapkričio 28 d. 11 val.

Tiesioginė MIŠIŲ TRANSLIACIJA

Meldžiamės visomis JŪSŲ INTENCIJOMIS!

– 11.00 – Šv. MIŠIOS.

Musica liturgica
CANTICUS JUVENIS – Jauna Giesmė, parapijos choras, vadovas KAZIMIERAS IVANOVAS, koncertmeisteris LINAS JASINSKAS, globėjas MINDAUGAS RADZEVIČIUS

Evangelija (Lk 21, 25–28. 34–36)

    Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe.
Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.