Kristaus žengimas į Dangų – ŠEŠTINĖS, gegužės 12 d. 11.00 val.

Šventosios Evangelijos pagal Morkų pabaiga

Anuo metu, pasirodęs Vienuolikai, Jėzus kalbėjo jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.
Tai Viešpaties žodis.

 

Musica liturgica: CANTUS Juvenis – vad. VADIMAS Navickas, klaviš. LINAS Jasinskas, saks. MANTAS Ostreika

MIŠIŲ transliacijas galite paremti Contribee sistema: https://contribee.com/islauzoparapija