KRISTUS, VISATOS VALDOVAS – Kristus Karalius, lapkričio 21 d. 11 val.

Tiesioginė MIŠIŲ TRANSLIACIJA

Meldžiamės visomis JŪSŲ INTENCIJOMIS!

– 11.00 – Šv. MIŠIOS.

Musica liturgica
Kauno sakralinės muzikos mokyklos, vyresniųjų choras CANTORES DAVID – JUNIORES, meno vadovas Mindaugas Radzevičius

Evangelija (Jn 18, 33–37)

Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“
Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“
Pilotas tarė: „Ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“
Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia“.
Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“
Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.