PIRMOJI KOMUNIJA!
Spalio 10 d. (sekmadienį), po 11 val. šv. Mišių pirmasis Pirmosios Komunijos SUSITIKIMAS vyks bažnyčioje.
Kviečiame 9 – 10 metų ir vyresnius, parapijos teritorijoje gyvenančius arba parapijos teritorijoje švietimo įstaigas lankančius vaikus, tuos, kurie pastoviai lanko Išlaužo parapijos bažnyčią.
MIELI TĖVELIAI: susirinkimo metu turėkite rašymo priemonę, užpildysime anketą bei susipažinsime su rengimo tvarka, reikalavimais bei numatomu katechezių grafiku.
Klebonas kun. Vilius, tel. 861151123