Pirmoji vaikų Komunija nuo spalio 8 d.

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis reikšmingas žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime, pasiruošiama pirmąjai išpažinčiai ir Pirmąjai Komunijai.

Pirmosios šv. Komunijos mokymai prasidės spalio 8 d. po 11 valandos šv. Mišių.

 

Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo. Todėl registruodami vaiką Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, vaikams yra svarbu, kad dalyvautų kartu su tėvais, kad įsitikintų, jog tikėjimas yra visų mūsų gyvenimo pagrindas;

– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje, kuri vyks iš kart po Sekmadienio 11 val. Mišių ir prieš pamokėlę yra atlikęs namų darbus.

LABAI SVARBU: ne dėl mūsų neuolumo mes negalime priimti kitų parapijų vaikų, tai griežtai reglamentuota vyskupų nurodymais. Tiek Pirmoji Komunija, tiek Sutvirtinimo sakramentai ruošiami tik savosiose parapijose, pagal gyvenamą vietą, arba išimties tvarka pagal lankomą mokyklą.