Šventosios Dvasios Atsiuntimas – SEKMINĖS, gegužės 19 d. 11.00 val.

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“
Tai Viešpaties žodis.

Musica liturgica: CANTUS Juvenis – vad. VADIMAS Navickas, klaviš. LINAS Jasinskas, saks. MANTAS Ostreika

MIŠIŲ transliacijas galite paremti Contribee sistema: https://contribee.com/islauzoparapija