XVI eilinis Sekmadienis, liepos 21 d. 11.00 val.
TIESIOGINĖ transliacija per MARIJAMPOLĖS TV nuo 10:30-12:15, INIT TV – 10:45-12:15, ŠIAULIŲ TV – 10:30-12:15, Išlaužo parapijos Youtube ir Facebook – 10:30
10:00 – Adoracija, intencijų paskelbimas

11:00 – MIŠIOS, aukos klebonas kun. VILIUS Sikorskas

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Anuo metu apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite.“ Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.
Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą vietą, į vienumą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.
Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.
Tai Viešpaties žodis

MELSIMĖS visomis JŪSŲ INTENCIJOMIS. Intencijas galite atsiųsti el. p. islauzob@gmail.com https://islauzoparapija.lt/misiu-uzsakymas/
DĖKOJAME už Jūsų aukas, parapijos sąskaita: LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas.
MIŠIŲ transliacijas galite paremti Contribee sistema: https://contribee.com/islauzoparapija