XXV eilinis SEKMADIENIS, rugsėjo 19 d. 11 val.
– 10.40 – Adoracija https://youtu.be/YUYO5tTbPWA

– 11.00 – Šv. MIŠIOS

Gieda parapijos choras CANTICUS JUVENIS – Jauna Giesmė! Vadovas Kazimieras Ivanovas, choro globėjas Mindaugas Radzevičius, koncertmeisteris Linas Jasinskas.

Evangelija (Mk 9, 30–37)

    Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.

Kas didesnis?

    Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.

    Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“

    Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.