Krikštas

Eucharistija

Sutvirtinimas

Atgaila

Santuoka

Kunigystė

Ligonių patepimas

Laidotuvės
atsisveikinimas

Palaiminimai ir pašventinimai